SCIENTIFIC BOOKS for PROFESSIONALS & STUDENTS


Dátum:31.05.2005 - 02.06.2005

Miesto konania:Zasedací místnost Fakulty chemicko-technologické, Nám. Čs. Legií 525, Pardubice

Informácia:Prodejní výstava anglických odborných knih z oboru:
chemie, fyziky, matematiky, informatiky a ekonomie
výstavní sleva min. 10%

Poznámka:Pořádaná ve spolupráci s Univerzitní knihovnou Univerzity Pardubice

Otevřeno:
31.05./ut./: 10,00 - 18,00
01.06./st./: 09,00 - 18,00
02.06./čt./: 09,00 - 15,00


Zoradenie:
Zobraziť: 10 | 15 | 25 | 50 | 100 výsledkov
  1. Autor Názov titulu Vydavateľstvo Rok Cena
Daft R.L. Understanding Management Thomson 2001 Na vyžiadanie
Decenzo D. A. Fundamentals of Management: Essential Concepts and Applications Pearson 2004 Na vyžiadanie
Das D.K. Financial Globalization and the Emerging Market Economies Routledge 2004 Na vyžiadanie
Gallhofer S. Accouting and Emancipation: Some Critical Interventions Routledge 2003 Na vyžiadanie
Zinkhan G. Advertising Research: The Internet Consumer Behavior and Strategy AMA 2000 Na vyžiadanie
Bruner G.C. Marketing Scales Handbook: A Compilation of Multi-Item Measures AMA 2001 Na vyžiadanie
Chakrapani Ch. How to Measure Service Quality & Customer Satisfaction: the Informal Field Guide AMA 1998 Na vyžiadanie
Myers J.H. Segmentation and Positioning for Strategic Marketing Decisions AMA 1996 Na vyžiadanie
Blankenship A.B. Marketing Research: State of the Art Perspectives AMA 2000 Na vyžiadanie
Bovee Business Communication Today Prentice Hall 2003 Na vyžiadanie
Emery D. R. Corporate Financial Management 2nd ed. Prentice Hall 2004 Na vyžiadanie
Shapiro A.C. Foundations of Multinational Financial Management Wiley 2002 Na vyžiadanie
Clow K. E. Integrated Advertising, Promotion and Marketing Communications Prentice Hall 2003 Na vyžiadanie
Myers, B. Principles of Corporate Finance McGraw-Hill 2002 Na vyžiadanie
Kotler Principles of Marketing Pearson 2004 Na vyžiadanie
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »