Malé centrum
Malé Centrum
Radlinského 9 (FCHPT STU), 811 07  Bratislava
tel./ fax: 02/ 52 93 11 22, 52 49 64 29
admin@malecentrum.sk

SCIENTIFIC BOOKS for PROFESSIONALS & STUDENTS


Dátum:31.05.2005 - 02.06.2005
Miesto konania:Zasedací místnost Fakulty chemicko-technologické, Nám. Čs. Legií 525, Pardubice
Poznámka:Pořádaná ve spolupráci s Univerzitní knihovnou Univerzity Pardubice

Otevřeno:
31.05./ut./: 10,00 - 18,00
01.06./st./: 09,00 - 18,00
02.06./čt./: 09,00 - 15,00
Informácia:Prodejní výstava anglických odborných knih z oboru:
chemie, fyziky, matematiky, informatiky a ekonomie
výstavní sleva min. 10%