Stanislav Komárek Evropa na rozcestí

Profesor Stanislav Komárek se ve svých knihách a novinových esejích zabývá zejména lidskou společností. Nezapře v sobě biologa. Zkoumá druh člověka s důkladností a zaujetím, s jakým entomolog hledí do mikroskopu na dosud nepopsaný druh hmyzu.
Kniha Evropa na rozcestí ukazuje, co se skrývá za krizí západních společností. A je to vlastně krize? Neleží krize jen konec jedné dějinné epochy a začátek jiné?