Sociálna rehabilitácia ľudí so zdravotným postihnutím

Mojim profesijným zameraním je sociálna práca, konkrétne sociálna práca s ľuďmi s ťažkým zdravotným postihnutím. Momentálne je mojou obľúbenou akademickou knihou titul Sociálna rehabilitácia ľudí so zdravotným postihnutím od Juhásovej A. a kol. Je veľmi kvalitne spracovaná tromi autorkami, z ktorých každá sa špecializuje na iný typ postihnutia: somatické postihnutie, mentálne postihnutie a sluchové postihnutie, zrakové postihnutie. Autorky načrtávajú konkrétne a aktuálne metódy a techniky sociálnej rehabilitácie osôb s jednotlivými druhmi postihnutia a tiež individuálne rozvojové plány pre tieto osoby. Knižka môže byť naozaj dobrým návodom na správnu orientáciu v danej problematike.