AMORPHOUS SEMICONDUCTORS

Jakožto student doktorského studia zabývající se polovodiči jsem byl zaujat knížkou, na které se podílel můj japonský kolega z Univerzity Pardubice prof. Koichi Shimakawa s názvem Amorphous semiconductors. Tato knížka nabízí přehled o nejnovějších trendech a poznatcích z oblasti amorfních polovodičů, které jsou součástí výzkumu mnoha mých kolegů z různých kateder na fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Profesor, jenž je ve svém oboru známý zejména díky studiu v oblasti chalkogenidů, mi tuto knížku osobně doporučil vzhledem k aktuálním informacím, které jsou zde přehledně shrnuty.