European School of Business & Manag.

European School of Business & Management SE je medzinárodná škola ponúkajúca prestížne štúdium MBA postavené na Oxfordskom systéme výučby, ktorý je zameraný prevažne na rozvoj logických schopností a zručností a ich demonštrácii v reálnom živote a praxi. Štúdium prebieha v češtine, v dĺžke 1 roka, online formou v kombinácii s interaktívnymi workshopmi. Zostavte si vlastný študijný program a študujte naozaj to, čo Vás zaujíma a baví.
Web www.esbm.cz