Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Základný kameň vojenskej vysokej školy v Liptovskom Mikuláši bol symbolicky položený pred štyridsiatimi rokmi a škola za toto obdobie vychovala a pripravila tisícky mladých ľudí, budúcich dôstojníkov – profesionálov pre ozbrojené sily, ktorí sú v súlade s vojenskou prísahou pripravení „...brániť slobodu, nezávislosť, zvrchovanosť, územnú celistvosť Slovenskej republiky a nedotknuteľnosť jej hraníc“ a na to sú „...pripravení vynaložiť všetky svoje sily a schopnosti a nasadiť aj svoj život“.
 
Chronológia vývoja vojenskej vysokej školy v Liptovskom Mikuláši od svojho vzniku po súčasnosť:

Vysoká vojenská technická škola Československo-sovietskeho priateľstva (1973 - 1993)
(Rozkaz prezidenta republiky č. 08 z 28.6.1972)

Vojenská akadémia (1993 - 2004)
(Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 185 z 15.7.1993)

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (2004)
(Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 455/2004 Z. z. zo dňa 30. júna 2004)
    
Zákonom NR SR č. 455/2004 bola zriadená Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, ako štátna vysoká škola a Národná akadémia obrany maršala Andreja Hadika, ako vzdelávacie a výcvikové centrum. V procese transformácie rezortu obrany a národného systému vojenského vzdelávania a výcviku bola vykonaná integrácia poslania inštitúcií v Liptovskom Mikuláši a na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 144/2008 zo dňa 1. apríla 2008 bola Národná akadémia obrany maršala Andreja Hadika k 31. augustu 2008 zrušená.

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika je štátnou vysokou školou. Sídlom akadémie je Liptovský Mikuláš, Slovenská republika.

Štatutárnym orgánom Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika je rektor, ktorý akadémiu riadi, a koná v jej mene.

Rektora menuje prezident Slovenskej republiky na návrh ministra obrany Slovenskej republiky, po vyjadrení Akademického senátu Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika.

Rektor zodpovedá za svoju činnosť ministrovi obrany Slovenskej republiky a Akademickému senátu Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika.

Web www.aos.sk