Alpha medical, s.r.o.

Alpha medical, s. r. o., je jediným privátnym zariadením na Slovensku, ktoré pod jednou strechou poskytuje všetky služby laboratórnej medicíny – klinickú biochémiu, hematológiu, transfuziológiu, imunológiu, alergológiu, klinickú mikrobiológiu, patologickú anatómiu a lekársku genetiku.

Veľkokapacitné laboratórne centrá integrujúce všetky odbory laboratórnej medicíny sú schopné komplexne obslúžiť všetkých ambulantných lekárov a lôžkové zariadenia v spáde a malé, nízko nákladové, satelitné laboratóriá poskytujú lekárom v rámci logistického zabezpečenia spádovej oblasti urgentné analýzy a predanalytické spracovanie biologického materiálu pred jeho odvozom a analytickým spracovaním v centre. Satelitné laboratóriá sú organizované v klustroch okolo centra a vytvárané podľa potreby či záujmu lekárov tak, aby dokázali obslúžiť nemocnice, polikliniky alebo spády do veľkosti jednej hodiny zvozného času.

Jedná sa o nový koncept, keď doterajší systém bol charakterizovaný oddeleným prevádzkovaním jednotlivých medicínskych laboratórnych disciplín, teda vytváraním nízko obratových laboratórií, vzájomne nesúvisiacich a neprepojených. Centrá zlučujú všetky odbory „pod jednu strechu“, a pri zachovaní ich špecifík a špecializácie, no unifikáciou a univerzálnosťou jednotlivých pracovných činností a pozícií vytvárajú v rámci veľkých spracovávaných objemov značný priestor na nákladové vodcovstvo.

Laboratóriám Alpha medical a.s. v Ružomberku sa v júni 2006, ako prvým na Slovensku, podarilo akreditovať podľa medzinárodnej normy kvality pre medicínske laboratóriá EN ISO 15:189.

Akreditácia je zásadným ukazovateľom kvality laboratórií a okrem ceny za vyšetrenia tak vytvára ucelený rámec, na základe ktorého by mali zdravotné poisťovne riadiť svoju nákupnú politiku, t. j. preferovať akreditované a teda kvalitné laboratóriá so zníženou cenou za vyšetrenia.


Web www.alphamedical.sk