Bayer spol. s r. o.

Bayer je globálna spoločnosť s hlavným pôsobením v oblasti starostlivosti o zdravie a v poľnohospodárstve. Produkty a služby spoločnosti sú vytvárané tak, aby slúžili ľudom a zlepšovali kvalitu ich života.

Bayer si zároveň kladie za cieľ tvoriť hodnoty prostredníctvom inovácii a rastu. Spoločnosť Bayer sa zaväzuje k dodržiavaniu zásad trvalo udržateľného rozvoja, sociálnych a etických hodnôt.

Vo fiškálnom roku 2014 spoločnosť zamestnávala približne 119 000 ľudí a jej predaje presiahli 42,2 miliardy EUR. Kapitálové výdavky dosiahli výšku 2,5 miliárd EUR, do výskumu a vývoja Bayer investoval 3,6 miliardy EUR.

Tieto čísla zahrňujú aj podnikanie spoločnosti v oblasti high-tech polymérov, ktoré od 1.9. 2015 už nespadá do portfólia skupiny Bayer. Novo vzniknutá spoločnosť Covestro, s oblasťou podnikania v high-tech polyméroch, bude obchodovaná na burze najneskôr v polovici roku 2016.


Web www.bayer.sk