Bankovní Institut Vysoká škola

Bankovní institut vysoká škola, a. s. (BIVŠ) vznikla na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR v roku 1999 a stala sa tak jednou z prvých súkromných vysokých škôl v Českej republike.

V roku 2001 vstúpila do BIVŠ renomovaná nemecká vzdelávacia spoločnosť COGNOS AG Hamburg, čím BIVŠ získala charakter medzinárodnej vysokej školy. COGNOS AG je so svojimi 11 inštitúciami a 21 vzdelávacími subjektmi jedným z najväčších súkromných a nezávislých vzdelávacích zoskupení v Nemecku.

Základným stavebným kameňom holdingu COGNOS AG je vysoká škola Fresenius, ktorá datuje svoj vznik od roku 1848 a s viac ako 3500 študentmi je jednou z najväčších a najznámejších súkromných vzdelávacích inštitúcií v Nemecku.

Potreba poskytnúť kvalitné prostredie pre vysokoškolské štúdium nielen v Čechách, priviedla v roku 2002 BIVŠ aj na Slovensko. Od roku 2006, zapísaním do obchodného registra, pôsobí BIVŠ v SR ako právny subjekt, t. j. ako Bankovní institut vysoká  škola, a. s., organizačná  zložka  so sídlom v Banskej Bystrici.

V roku 2008 získala BIVŠ rozhodnutím MŠ SR oprávnenie poskytovať na území SR vysokoškolské vzdelanie ako zahraničná vysoká škola so sídlom v Banskej Bystrici.

V súčasnosti poskytuje škola možnosť vysokoškolského štúdia v prezenčnej (dennej) a kombinovanej (externej) forme vo svojom sídle v Banskej Bystrici a taktiež v konzultačných strediskách v Galante a Liptovskom Mikuláši.


Web www.bivs.cz