Ústredie ľudovej umeleckej výroby

ÚĽUV plní funkciu celoštátneho dokumentačného a informačného centra ľudovej umeleckej výroby a zároveň Múzea ľudovej umeleckej výroby - otvoreného depozitára ÚĽUV. Vo svojej činnosti integruje aktivity vedúce
k zachovaniu a rozvíjaniu tradičných remesiel a ľudovej umeleckej výroby
v súčasných podmienkach. V tomto zmysle spolupracuje so všetkými záujemcami, podporovateľmi, propagátormi a výrobcami, rozvíjajúcimi ľudovú umeleckú výrobu.
Web www.uluv.sk