Metropolitní univerzita Praha

Metropolitná univerzita Praha otvorila svoje dvere prvým študentom v roku 2001. Od tej doby týmito dverami prešlo už 9000 absolventov bakalárskych, magisterských a doktorandských odborov, a to v Prahe, Plzni, Liberci či v Hradci Králové. V posledných rokoch prijíma univerzita do prvých ročníkov približne 2000 študentov, čo ju radí medzi najrýchlejšie rastúce súkromné ​​vysoké školy v Českej republike. Univerzita v súčasnosti poskytuje vzdelanie 5300 študentom a ponúka odbory, ktoré sú vyučované ako v českom, tak anglickom jazyku.

Okrem vysokého štandardu akademickej výučby ponúka Metropolitná univerzita Praha svojim študentom aj početné sprievodné programy v rámci jednotlivých katedier alebo výskumných centier. Jedná sa najmä o medzinárodnej konferencie a okrúhle stoly s významnými českými i zahraničnými odborníkmi.

Metropolitná univerzita Praha je vyhľadávaným akademickým a študentským centrom pre študentov z celého sveta. Práve medzinárodný rozmer ju vyzdvihol na pomyselný prvý stupienok medzi súkromnými vysokými školami. O tom všetkom svedčí neustále narastajúci počet partnerských univerzít po celom svete, zahraniční študenti viac ako 69 krajín sveta, rozvíjajúce sa program Erasmus +, ponuka zahraničných stáží pre absolventov a v neposlednom rade programy Double Degree, ktoré umožňujú našim študentom študovať rok na partnerskej zahraničnej univerzite a získať tak po ukončení štúdia diplom obidvoch univerzít.
Web www.mup.cz