Janáčkova akademie muzických umění Brno

Na počiatku vývoja akadémiou bola Platónska akadémia, ktorú založil okolo roku 387 pr. Kr. Platón ako filozofickú školu. Táto akadémia zohrala veľmi dôležitú úlohu vo vývoji starovekej filozofie a vedy a do značnej miery určila identitu západnej civilizácie. V 15. a 16. storočí boli ako akadémie v Európe označované mnohé vedecké spoločnosti a v 17. storočí sa akadémiami stávajú najmä vo Francúzsku orgány vedeckého bádania.

Od konca 18. storočia av storočí 19. sú názvom akadémia označované tiež umelecké školy a umelecké inštitúcie, ktoré sa stali centrom skúmania a bádania v umeleckých odboroch.

Založenie Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne bolo inšpirované osobnosťou Leoša Janáčka - skladateľa, ktorý väčšinu svojho plodného obdobia prežil v Brne. Práve tento významný skladateľ sa kedysi pokúšal založiť hudobnú akadémiu v metropole Moravy. Jeho snaženie bolo čiastočne naplnené založením organový školy, ktorá sa stala neskôr odrazovým mostíkom na zriadenie konzervatória v Brne. V predvojnovom období predstavovali konzervatória a majstrovské kurzy tie najkvalitnejšie umelecké vzdelávacie inštitúcie. Až po roku 1945 bola ustanovená prvá vysoká umelecká škola - Akadémia múzických umení v Prahe. Potrebu takejto vzdelávacie inštitúcie usúdilo aj druhé najvýznamnejšie kultúrno-historické centrum Českej republiky - Brno.

Janáčkova akadémia múzických umení so sídlom v Brne bola tak založená 12. septembra 1947.

Dnes študuje na dvoch fakultách Janáčkovej akadémie úhrnom cca 700 poslucháčov, ktorí sa pripravujú na svoju budúcu umeleckú profesiu.
Web www.jamu.cz