Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe spája tradíciu s najmodernejšími nano- a biotechnológiami a ďalšími progresívnymi smermi a odbory vo vede a výskume. Spolu s vynikajúcim medzinárodným renomé a špičkovým prístrojovým vybavením otvára každému študentovi možnosti zapojiť sa do vedeckých projektov podľa vlastného výberu, umožňuje zahraničné stáže a je následne vstupenkou k prestížnemu, dobre ohodnocenému uplatnenie doma aj v zahraničí.

V čom sa líši štúdium na VŠCHT Praha od výučby na ostatných školách s chemických a chemicko-technologickým zameraním?

Na VŠCHT Praha je kladený dôraz na praktickú výučbu študentov. Študenti sú mnoho hodín v laboratóriách.

Výučba je individualizovaná.
  • Absolutórium VŠCHT Praha je dobrou vstupenkou k perspektívnemu a prestížnemu uplatnenie vo výskumnej, technologické i manažérske sfére v Českej republike i zahraničí.
  • Bez moderni chémia sa nezaobíde medicína, farmácia, počítačové a komunikačné technológie, genetika, ochrana životného prostredia, kvalita potravín a vody, kozmický výskum a rad ďalších odvetví.
  • Chemickí experti sú žiadaní doma aj po celom svete a trend je vzrastajúci.
  • Môžete študovať nielen tradičné žiadané odbory, ale aj nové študijné programy, ktoré zodpovedajú posledným trendom.
  • S diplomom z VŠCHT Praha sa môžete vydať kamkoľvek do sveta.
  • A v neposlednom rade finančné ohodnotenie chemických odborníkov, technológov a manažérov je vysoko nadpriemerné.

Web www.vscht.cz