Malé centrum
Malé Centrum
Radlinského 9 (FCHPT STU), 811 07  Bratislava
tel./ fax: 02/ 52 93 11 22, 52 49 64 29
admin@malecentrum.sk

LEKÁRSKA LITERATÚRA 2004


Dátum:26.10.2004 - 29.10.2004
Miesto konania:Výstava sa uskutoční v požičovni Lekárskej knižnice UK Univerzity P.J. Šafárika,Trieda SNP č.1 v Košiciach
Poznámka:Na vystavené knihy, zakúpené, resp. záväzne objednané v priebehu výstavy, bude poskytnutá zľava vo výške 10%.
Informácia: