Európska únia stanovila otvorený prístup k vedeckému výskumu od roku 2020

European Union Competitiveness Council uzavrela dohodu o tom, aby všetky verejne financované vedecké články v Európe boli od roku 2020 voľne prístupné.  
 
Prezident rady Sander Dekker povedal: „Výskum a inovácie generujú hospodársky rast, väčšie množstvo pracovných miest a poskytujú riešenia súčasných spoločenských výziev, to znamená silnejšiu Európu. Aby sme dosiahli tento cieľ, Európa musí byť čo najatraktívnejšia pre výskumníkov a startupy a napokon aj pre firmy, ktoré by tu investovali svoje prostriedky. To všetko si žiada voľne prístupné poznanie a Open Access bude potom minulosťou.”
 
Výsledky výskumu financovaného z verejných zdrojov nie sú v súčasnej dobe prístupné osobám mimo univerzít a vedeckých inštitúcií. Učitelia, lekári a podnikatelia nemajú prístup k najnovším vedeckým poznatkom, ktoré sú pre ich prácu dôležité a univerzity vždy musia platiť drahé predplatné, aby získali prístup k publikáciám.
 
Preto od roku 2020 musia byť všetky vedecké publikácie financované z verejných zdrojov voľne k dispozícii.
 
Rada takisto navrhla zmeniť spôsob, akým sú vedci hodnotení, a teda hodnotiť ich nielen na základe počtu publikácií alebo citácií, ale venovať väčšiu pozornosť spoločenskému dopadu ich práce.
 
Zdroj: www.thebookseller.com