Informácie pre knižnice

« » Ukázať viac

Odporúčaná literatúra

Informačné zdroje

Každý knihovník má nesmierne náročnú prácu, ktorá spočíva v správnom riadení nespočetného množstva informácií, z ktorých sa len tá najdôležitejšia časť dostáva priamo k čitateľom. Našou úlohou v tomto zložitom procese je poskytnúť knižniciam adekvátne materiály z tých odborných vydavateľstiev, ktoré sú primerané jej potrebám. Ide najmä o učebnice, monografie, referenčné príručky a predovšetkým encyklopédie. Naša aktuálna ponuka obsahuje viac než 14 000 knižných titulov, ktoré boli vyberané na základe špeciálnych odporúčaní od zástupcov vydavateľstiev alebo na základe vlastnej akvizície.
 
Odporučíme Vám tie najlepšie zdroje v záujmových oblastiach a Vy môžete posúdiť, ktoré z nich najviac vyhovujú Vašim požiadavkám. Pokiaľ sa vyberiete individuálnou cestou hľadania vhodných materiálov navštívte našu sekciu “Vydavateľstvá” v hlavnom menu, kde si môžete nájsť to správne vydavateľstvo, ktoré vydáva literatúru, ktorú presne potrebujete.
 
Poskytujeme prístup aj k e-bookom vrátane doplnkov (pokiaľ ich tituly obsahujú), avšak zatiaľ len vo forme “bundle”, ktorá je pre inštitúciu najekonomickejšia.
 
Momentálne pracujeme aj na platforme individuálneho predaja elektronických kníh, o ktorej Vás budeme v tejto časti neskôr informovať. Sme však stále zástancami štandardnej tlačenej knihy, ktorú môžeme pevne držať v rukách a naviac cítiť aj vôňu jej strán.
 

Hlavné referenčné práce a kolekcie kníh

Jednou z najúspešnejších zbierok vôbec, ktorej sa treba venovať individuálne sú referenčné diela a encyklopédie. S týmito vzácnymi dielami máme u nás veľký úspech, pretože mnohé z nich akvizične nakupujeme z vydavateľstiev a aktívne prezentujeme počas našich výstav a podujatí. Poprednými vydavateľstvami, ktoré vydávajú takéto diela sú Elsevier, Wiley, CRC Press, Sage Publications, Springer, World Scientific a Routledge. Niektoré diela boli vydané len v počte niekoľkých výtlačkov a vlastnia ich tie najprestížnejšie knižnice a univerzity na svete. Pokiaľ ide o zaujímavé kolekcie kníh, tie sú zvyčajne zložené z viacerých titulov v rôznych tematických oblastiach ako „library series“ a majú ohromnú hodnotu. Na svete neexistuje žiadny takýto titul, ktorý by obsahoval príspevky od stoviek priekopníckych vedcov a popredných akademikov z rôznych krajín sveta.
 
Obohatiť fond o takéto diela je najvhodnejší spôsob ako uspokojiť väčší počet čitateľov a ako sa zároveň stať poprednou inštitúciou. Ak by ste si želali odporučiť nejaké zaujímavé „major reference works“ pre Vašu knižnicu, kontaktujte nás na janka@malecentrum.sk alebo zavolajte na telefónne číslo 02/ 642 820 49, 0903 207 443.

 
Uvádzacie a flexibilné ceny

Väčšina našich referenčných diel, ktoré distribuujeme je sprevádzaná štedrými uvádzacími cenami, ktoré sú zvyčajne k dispozícii pred vydaním titulu a sú platné ešte 90 dní po jeho vydaní. Počas roka sa aj my aktívne pripájame so špeciálnymi ponukami na staršie encyklopédie, ktoré sú ponúkané s vynikajúcimi zľavami.
 
Vždy sa prispôsobíme Vašim požiadavkám, aby ste získali taký materiál a v takom formáte, ktorý bude pre Vás cenovo najústretovejší.
 

Profesionálny program

Pripravili sme špeciálny program šitý na mieru pre Vašu knižnicu, ktorý obsahuje mnoho užitočných aktivít pre Vás a Vašich kolegov a k ničomu Vás zároveň nezaväzuje. Ide o celkom jedinečný balíček výhod a podporných informácií, ktoré Vám uľahčia cestu k tým veciam, na ktoré bežne nemáte čas a ktoré sú pri Vašej práci nesmierne dôležité. Nejde o štandardný “masovo používaný” systém výhod vo forme zbierania nejakých bodov a ich následného uplatňovania v podobe zliav a darčekov. Ak sa chcete dozvedieť, čo ten náš profesionálny program obsahuje a ako to vlastne funguje, napíšte nám na janka@malecentrum.sk alebo zavolajte na telefónne číslo 02/ 642 820 49, 0903 207 443.
 

Odporúčanie kníh do fondu knižníc od Vašich čitateľov

Aj prostredníctvom nás môžete získať odporúčania od Vašich aktuálnych alebo potenciálnych čitateľov na nákup vhodnej literatúry do Vášho fondu. Získanie odporúčaní má pre knižnicu veľký význam, pretože si zabezpečí vyššiu mieru návštevnosti vďaka titulom, ktoré si chcú čitatelia vypožičať. Odporúčania na zakúpenie kníh zbierame na impulz klientov, ktorí sú zároveň Vašimi čitateľmi alebo by radi nimi boli. Odporúčacie formuláre je možné zasielať elektronicky alebo poštou. V prípade požiadavky o bližšie informácie nás kontaktujte na janka@malecentrum.sk alebo zavolajte na telefónne číslo 02/ 642 820 49, 0903 207 443.
 

Výstavy a prezentácie

Naša firma má dlhú tradíciu v poskytovaní špecifických materiálov na výstavách a počas prezentácií priamo v knižniciach, či už v rámci nejakej špeciálnej príležitosti alebo len tak v rámci spestrenia bežných knižničných služieb. Pokiaľ by ste mali záujem zatraktívniť Vaše podujatie alebo len tak spestriť obyčajné pracovné dni vo Vašej knižnici v súvislosti s profesionálnou prezentáciou alebo výstavou kníh, kontaktujte nás na janka@malecentrum.sk alebo zavolajte na telefónne číslo 02/ 642 820 49, 0903 207 443.
 

Odborné prednášky

Počas roka organizujeme viaceré zaujímavé eventy, ktoré sa nesú v duchu odborných tém a popularizácie vydavateľstiev. Nenechajte si ujsť ani jednu z nich a sledujte našu stránku www.bookwormsnest.eu. Prednášky, diskusie a stretnutia, ktoré u nás usporadúvame pochádzajú od odborníkov z praxe, z vydavateľstiev alebo z akademickej pôdy.
 

Blog

Poskytujeme perfektnú platformu na odbornú diskusiu o kľúčových novinkách a zaujímavostiach z prostredia Vašej knižnice v rôznych tematických oblastiach.
 

Prezentačné materiály

Využite možnosť ponúknuť Vašim čitateľom katalógy, letáky, plagáty alebo rôzne iné prezentačné materiály, ktoré budú umiestnené priamo vo Vašich priestoroch. Zvýšite tak profesionalitu Vašej práce a čitatelia ju s radosťou ocenia. Kontaktujte nás na janka@malecentrum.sk alebo zavolajte na telefónne číslo 02/ 642 820 49, 0903 207 443.