Víťazný titul - Big Data

Autor Bernard Marr získal nedávno prestížne ocenenie za titul Big Data: Using SMART Big Data, Analytics and Metrics To Make Better Decisions and Improve Performance v kategórii Management Futures - Chartered Management Institute’s Management Book of the Year Awards in London.

Táto kniha hovorí o tom ako efektívne spracovávať a používať veľké objemy dát, aby sme získali reálne obchodné výsledky, ktoré by zlepšili výkon firmy.
 
Big Data vám poskytne jasnú predstavu o tom, ako spracovať veľké objemy dát tak, aby sme si vybudovali svoju vlastnú stratégiu. Jedná sa o skutočne vynikajúco prepracovaný spôsob, ktorý ponúka zaujímavé príklady uvedenia do praxe. Kniha je krásne ilustrovaná s početnými príkladmi z reálneho sveta rôznych firiem a organizácií.

Big Data nás prevedie piatimi krokmi Smart modelu: Start with Strategy, Measure Metrics and Data, Apply Analytics, Report Results, Transform.