Wiley E-Text, E-book, ePub

V tomto článku nájdete stručné informácie o možnosti zakúpenia akýchkoľvek elektronických zdrojov z vydavateľstva Wiley. Elektronické publikácie ponúka vydavateľstvo v troch rôznych verziách a tými sú E-Text, E-Book a ePub a aký je medzi nimi rozdiel?
 
Wiley E-texty sú vytvorené VitalSource technológiou:
Ak si zakúpite tento formát, dostanete od nás prístup k zakúpenej publikácii, aby ste mohli publikáciu používať online alebo si ju jednoducho stiahnuť. E-Text získate do trvalého vlastníctva a budete mať k nemu neobmedzený prístup s možnosťou stiahnutia na ľubovoľné zariadenie podľa vášho výberu. Vo všeobecnosti je možné stiahnuť si Wiley E-Text na dve zariadenia, ktoré sú prepojené s vami vytvoreným účtom.

Wiley e-booky:
Ak si zakúpite elektronickú publikáciu, túto dostanete vo formáte PDF. Pokiaľ si ju chcete stiahnuť a čítať ju, musíte si nainštalovať Adobe Digital Editions na vašom počítači. Elektronické knihy podliehajú DRM ochrane, čo znamená pre vás toľko, že k zakúpenej knihe budete mať prístup len vy.
 
Ďalšou možnou verziou E-Book je ePUB:
Táto publikácia je to isté ako klasický E-Book, akurát má iný formát. Záleží len na zariadení, ktoré chcete použiť. Po zakúpení tejto verzie si môžete súbor stiahnuť 4 krát na rôznych počítačoch.
 
Ak by ste si zakúpili akúkoľvek z týchto publikácií, zašleme vám prístupový kód, vďaka ktorému sa k svojej publikácii dostanete. Žiadnu z týchto kníh však nie je možné vrátiť.
 
Pokiaľ by ste mali záujem o nejakú z nich, navštívte stránku vydavateľstva www.wiley.com, kde nájdete širokú ponuku týchto titulov. S požiadavkou o cenovú ponuku sa potom môžete obrátiť na nás.