Zoonózy: Infekčné choroby prenosné zo zvierat na človeka

V súčasnej dobe existuje viac ako 200 ochorení, ktoré sú prenášané zo zvierat na človeka. Klasické infekčné choroby, ako je napríklad besnota, mor a žltá zimnica neboli napriek veľkému úsiliu doposiaľ vyhubené.

Nové ochorenia sa objavujú v dôsledku zmien globálnych podmienok, ako je preľudnenie, vojny a nedostatok potravín, ktoré uľahčujú kontakt ľudí s hlodavcami, túlavými zvieratami a ich parazitmi. Ľudia sa nevedomky stávajú náhodnými hostiteľmi, napríklad vplyvom kempovania v otvorených oblastiach alebo konzumáciou surového alebo nedostatočne uvareného jedla.

Takéto infekcie sa prejavujú rôznymi symptómami, ktoré často neposkytujú jasný dôkaz známej choroby. Táto vynikajúca kniha Zoonoses: Infectious Diseases Transmissible from Animals to Humans popisuje najčastejšie sa vyskytujúce ochorenia, ktoré sa prenášajú zo zvierat na človeka a uľahčuje identifikáciu, diagnostiku a liečbu pôvodcov infekcií.

Je napísaná tímom lekárov, mikrobiológov a veterinárov. Toto revidované a aktualizované vydanie, pokrýva všetky aspekty epidemiológie a prevencie zoonóz vrátane popisu rôznych ochorení.


Štvrtá edícia zahŕňa zoonózy spôsobené:

1. vírusmi, baktériami, hubami a parazitmi
2. infekciami spôsobenými uhryznutím zvieraťa
3. infekciami a intoxikáciou z potravín živočíšneho pôvodu
4. prenosom pôvodcov patogénov