Akademie múzických umění

Akadémia muzických umení v Prahe (AMU) je česká verejná vysoká škola, na ktorej sa vyučujú odbory spojené s divadlom, filmom, hudbou a tancom. AMU bola založená v októbri roku 1945 výnosom č. 127 "o zriadení vysokej školy Akadémie musických umení v Prahe". Prvým akademickým rokom sa stal rok 1946/1947.

V súčasnosti pod AMU patria tri fakulty, galérie AMU (geme), nakladateľstvo AMU (namu), Divadlo DISK, Studio FAMU, štúdio TON, koľaje a ďalšie ubytovacie a účelové zariadenia.
Web www.amu.cz