Naše produkty

Naše knižné portfólio aktuálne obsahuje viac než 14 000 titulov s každoročným prírastkom okolo 1 500 vedeckých kníh len v rámci vlastnej akvizície. Literatúru, ktorú máme k dispozícii na Slovensku a v Českej republike sme starostlivo vyberali na základe odporúčaní od zástupcov zahraničných vydavateľstiev s informáciami o tom, ktoré knihy sú v krajinách strednej a východnej Európy úspešné, aby sme sa čo najviac priblížili našim podmienkam.

Väčšina literatúry, ktorú si vyberáme skúma tie najaktuálnejšie otázky na svete, od problémov svetovej globalizácie, nových vedeckých výsledkov a faktov v prírodných vedách, cez súčasnú liečbu v mnohých oblastiach medicíny až po historické bádanie a filozofovanie od svetoznámych vedcov a odborníkov. Naše knihy denne obohacujú desiatky študentov, výskumných pracovníkov a učiteľov, lekárov, obchodníkov a napokon aj predstaviteľov vládnych inštitúcií a rôznych organizácií a firiem.

Zameriavame sa predovšetkým na vecnú literatúru v podobe vedeckých textov, príspevkov z konferencií, monografií, učebníc, príručiek, encyklopédií, slovníkov, čiže všetky náučné texty, ktoré nám poskytujú objektívne informácie v rôznych oblastiach nášho života.

Snažíme sa vyhovieť rôznym požiadavkám zo strany klienta na zabezpečenie odborných kníh a niekedy sú natoľko špecifické, že sami nikdy nevieme ako to nakoniec dopadne, ale vždy to úspešne skončí a klient je spokojný, aj keď čakal dlhší čas.