O nás

Ako veľký milovník kníh počas mojich študijných čias a neskôr aj počas pôsobenia ako učiteľ na univerzite, som sa rozhodol v roku 1992 zasvätiť celý svoj život odbornej literatúre profesionálne. V tom čase som začínal hľadať spôsob ako sa dostať ku kvalitným knihám z renomovaných vydavateľstiev a ako ich ponúknuť odborníkom u nás, pretože vtedy tie možnosti neboli.
 
Keď sa mi po prvý krát podarilo zorganizovať špeciálnu výstavu v počte len niekoľkých titulov v priestoroch fakulty, bol som šťastný ako malé dieťa a videl som, že moje nadšenie sa neskrýva len vo mne.
Začal som spolupracovať s viacerými vydavateľstvami z celého sveta (vtedy sa mnohé ani tak nevolali) a dnes vediem úspešnú firmu, ktorá je vybudovaná na báze priateľských kontaktov so svetovou kolískou profesionality, vedy a techniky a som rád, že moje celoživotné dielo je teraz vo Vašich rukách.
 
Dnes spoločnosť Malé Centrum (nesie meno po bývalej časti Petržalky, kde som v tom čase býval a začínal svoje prvé obchodné aktivity) spája odbornosť a profesionalitu zároveň v sprostredkovaní nových a podnetných myšlienok, poznatkov a vedomostí na Slovensku a v Českej republike. Výsledkom je vynikajúca spolupráca s mnohými univerzitami, vedeckými ústavmi, knižnicami a napokon aj súkromnými spoločnosťami. Jej veľkou devízou je rodinný charakter, ktorý s úctou a pokorou prenáša do styku s klientmi.
 
Ing. Anton Žemlička, CSc., konateľ