Čo ponúkame

Ponúkame monografickú a učebnicovú literatúru zo spoločenských, humanitných, prírodných, pôdohospodárskych, lekárskych a technických vied vrátane referenčných diel, jazykových učebníc a titulov venujúcich sa životnému štýlu a voľnému času. Knižné tituly zabezpečujeme na základe Vašich individuálnych objednávok, akvizične vo vlastných predajniach a tiež počas výstav a prezentácii, ktoré organizujeme na podujatiach rôzneho charakteru mimo našich priestorov.

Našou najnovšou aktivitou je organizácia odborných prednášok, seminárov, workshopov, stretnutí a diskusií, počas ktorých popularizujeme zaujímavý výskum alebo rôzne odborné témy v spolupráci s našimi odborníkmi z univerzít a výskumných inštitúcií pre komorné skupiny ľudí. Rovnaký priestor ponúkame aj na popularizáciu knižných noviniek, ktoré vznikli nielen na pôde univerzít. Jedným z najzaujímavejších podujatí sú workshopy a osobné stretnutia s predstaviteľmi zahraničných vydavateľstiev a spoločností, s ktorými spolupracujeme. Všetky uvedené aktivity organizujeme v našej showroom v centre Bratislavy na Michalskej 2.