Obchodné podmienky

Objednávanie

 1. Každý návštevník našej internetovej stránky môže pri objednávaní titulov využiť náš e-shop po platnej registrácii alebo nám poslať záväznú objednávku e-mailom alebo faxom, prípadne informovať nás o objednávke telefonicky.
 2. Ak si zákazník želá objednať akýkoľvek titul, ktorý nemáme na našej internetovej stránke, môže nás požiadať o vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky.
 3. Každá odoslaná objednávka je záväzná a neodvolateľná v súlade s platnými zákonmi Slovenskej Republiky a možno ju zrušiť len po vzájomnej dohode.
 4. Zákazník objednaním tovaru súčasne súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré budú ďalej použité pre naše obchodné účely.

Ceny

 1. Pri stanovení cien všetkých titulov, vrátane titulov na CD a DVD nosičoch vychádzame z originálnych katalógových cien jednotlivých vydavateľstiev a z kurzu danej meny v Národnej banke Slovenska v deň dovozu tovaru zo zahraničia.
 2. Všetky ceny na našej internetovej stránke sú uvedené vrátane DPH platnej na Slovensku a pomernej časti dopravných nákladov z vydavateľstva do Bratislavy pri finančne úspornom spôsobe dopravy.
 3. Vyhradzujeme si právo zmien cien jednotlivých titulov a to výhradne v závislosti od zmien originálnych katalógových cien vydavateľstiev, resp. od zmien kurzu EUR voči iným menám (pri tituloch dovážaných zo zahraničia). Ak takáto skutočnosť nastane, budeme Vás vopred informovať s cieľom získať informáciu, či so zmenou ceny súhlasíte. Ak dôjde k zmene originálnej katalógovej ceny vydavateľstva po realizovaní Vašej objednávky a titul nám bude fakturovaný v rozdielnej sume, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať.
 4. Tituly bez uvedenia ceny slúžia ako podklad pre vypracovanie našej cenovej ponuky. V prípade Vašej objednávky titulu s cenou na vyžiadanie (t.j. numericky uvedenou v automaticky generovanom formulári ako 0,00) Vás budeme o práve aktuálnej cene vždy vopred informovať a titul budeme expedovať až po potvrdení Vašej objednávky.

Dodacie podmienky

 1. V prípade, že objednaný tovar nie je skladom bude Vám dodaný ihneď ako ho obdržíme od našich dodávateľov a to v termíne cca 2-4 týždne odo dňa prijatia Vašej záväznej objednávky v prípade ak má vydavateľstvo titul na sklade (neplánuje sa žiaden reprint, nie je titul rozobraný, vydanie titulu nie je len plánované). O približnom termíne dodania v prípade titulov, ktoré nemáme na sklade budete vopred informovaný e-mailom alebo telefonicky. Vyhradzujeme si právo na dodanie titulov z niektorých špecifických vydavateľstiev, z ktorých môže byť termín dodania dlhší.  
 2. Objednaný tovar si môžete vyzdvihnúť osobne v jednej z našich predajní po predošlom informovaní, že je tovar pre Vás pripravený. V tomto prípade platí pre Vás konečná cena, ktorá je Vami odsúhlasená buď pri realizovaní nákupu cez e-shop alebo prostredníctvom komunikácie e-mailom alebo telefonicky.
 3. Ak bude časť Vašej objednávky obsahovať tituly, ktoré nemáme na sklade, bude tovar dodaný až po skompletizovaní celej Vašej objednávky. Ak si však želáte dodať tovar postupne, radi tak urobíme po vzájomnom odsúhlasení a cena poštovného bude započítaná za každú zásielku osobitne.
 4. Ak si želáte zaslať objednaný tovar expresnou balíkovou službou, účtujeme k cene objednaného tovaru poštovné a balné v zmysle sadzieb expresnej balíkovej služby v závislosti od hmotnosti, objemu a ceny zásielky. Ak si želáte byť vopred oboznámený o presných poštovných nákladoch, informujte sa u nás e-mailom alebo telefonicky. Ak máme objednaný tovar na sklade, spravidla zásielku expedujeme maximálne do troch pracovných dní + doprava. Rýchlosť doručenia objednávky v prípade dopravnej spoločnosti na Vami požadovanú adresu bohužiaľ nie je ovplyvniteľná.

Platobné podmienky

 
Ako je možné u nás platiť za objednaný tovar:
 1. V hotovosti alebo platobnou kartou v jednej z našich predajní.
 2. Dobierkou - za tovar zaplatíte pri preberaní balíka
 3. Na faktúru – našim verným a spoľahlivým zákazníkom.

Nevyzdvihnutie objednaného tovaru


V prípade, že si zákazník nevyzdvihne objednaný tovar z nevysvetliteľných dôvodov, alebo neprevezme zásielku doručenú na základe jeho objednávky, máme právo požadovať náhradu vzniknutej škody.
 

Reklamácia

 
Zakúpený tovar je možné vrátiť do 7 pracovných dní odo dňa jeho prevzatia a to s platným dokladom (pokladničný doklad, faktúra, potvrdenie o zaplatení dobierky). Ďalej je možné tovar vrátiť do 7 pracovných dní len v tom prípade, že v titule boli prázdne strany, v titule strany chýbali alebo bol titul inak poškodený, čo bolo spôsobené chybou tlače vo vydavateľstve - výrobná vada. To neplatí v prípade, ak bol kupujúci o podobných veciach vopred informovaný a uvedenú informáciu odsúhlasil. O prípadnom poškodení tovaru počas prepravy je kupujúcemu doporučené nás okamžite informovať, za škodu zodpovedá prepravca. Ak poškodený tovar reklamujete, akceptujeme ho iba v pôvodnom a nepoškodenom obale. Tovar na reklamáciu neposielajte na dobierku, takto poslaná zásielka bude odmietnutá a vrátená späť na Vašu adresu.
 

Ostatné

 
Zaväzujeme sa, že nebudeme poskytovať osobné údaje tretej strane a zároveň, ak si zákazník želá rozviazať s nami obchodné vzťahy sme povinní ho vymazať z našej databázy.

V prípade ak nastanú špecifické a neočakávané dôvody, že nebudeme môcť realizovať Vašu objednávku a tá už bola zaplatená, sme povinní Vám poskytnúť náhradu alebo vrátiť Vám zaplatenú sumu.

V prípade akýchkoľvek ďalších informácií nás kontaktujte, radi Vám zodpovieme na všetky otázky.