Indický trh s knihami nahrádza britský

Knižný trh v Indii (INR261bn - £2.5bn) je šiestym najväčším na svete a druhým najväčším v rámci anglofónneho územia. Podľa štatistík Nielsen Book dokonca vytláča z trhu Veľkú Britániu.

Dňa 14.10.2015 zverejnila spoločnosť Nielsen prvú komplexnú analýzu indického knižného priemyslu v spolupráci s Asociáciou vydavateľov v Indii a Federáciou indických vydavateľstiev. Hoci má krajina 22 úradných jazykov, knihy písané v anglickom jazyku tvoria 55% tržieb z predaja tradových kníh a hlavne akademických kníh. Celkovo tržby z predaja anglicky písaných titulov tesne presiahli cca £1.7bn zarobených peňazí vydavateľmi v UK na ich domácom trhu v roku 2014.

Vzdelávanie a predaj akademických kníh rastie obrovským tempom. Trh s učebnicami sa vyšvihol o 191% od akademického obdobia 2007/08, z INR63bn (£ 617m) na INR186bn (£ 1,8bn) v období 2013/14. Akademické a vysokoškolské knihy vzrástli o 251% na INR56bn (£ 548m) v rovnakom období. Indický trh je veľmi odvážny, čo sa vzdelávania týka. Má približne 20 000 kníhkupectiev v krajine, špecializujúcich sa na vzdelávanie, ale len 1800 bežných kníhkupectiev.

Táto správa z Nielsen Book Data poukazuje na indický trh s obrovským potenciálom, ale zároveň upozorňuje na mnoho výziev pre indických vydavateľov a kníhkupcov. Pirátstvo zostáva naďalej veľkou hrozbou, "prakticky každá ulica v krajine je domovom pirátskych textov". Medzi ďalšie problémy patrí "roztrieštenosť prostredia vydávania kníh a ich predaja s kľukatým distribučným systémom, dlhé úverové cykly a stúpajúce priame náklady.