Nový akademický rok 2015/2016

Na začiatku nového akademického roku 2015/2016 by sme si mali dať niekoľko predsavzatí, aby sme získali počas štúdia čo najviac príležitostí.

1. Získajte lepšie výsledky ako v minulom roku
Uznajte, že toto je celkom dosiahnuteľný cieľ, ale nezabúdajte na skutočné učenie.

2. Vžite sa do toho
Môžete čítať knihy jednu za druhou a môžete každej absoútne rozumieť, ale nezabúdajte na to, že vaša interakcia je veľmi dôležitá. Komunikujte s ostatnými spolužiakmi.  

3. Buďte zdraví
Viaceré štúdie ukázali, že poriadny spánok, primerané cvičenie, správna výživa a niektoré ďalšie dobré....napríklad čistá zábava prispievajú ku kvalitnému vzdelávaniu. Telo a mozog sú prepojené. Pamätajte si, že váš mozog je časť vášho tela.

4. Pýtajte sa
Spôsob, akým pristupujeme k štúdiu sa niekedy javí ako memorovanie, ktoré je kľúčom k získaniu skúšky. Omyl - nie je. Otázky sú veľmi dôležité. Ak chcete niečo vedieť, ak chcete získať ďalšie informácie, len sa pýtajte. Totiž prísť s dobrou otázkou si vyžaduje hlbšie premýšlanie, či vaša otázka má význam. A tak budete počas prednášok neustále zvažovať riešenia.

5. Skoncujte s vykonávaním paralelných činností
Ak niekto môže robiť viac vecí naraz, tak je to práve študent. Číta knihu (alebo dve), počúva hudbu, chatuje s priateľmi, varí večeru, to všetko v rovnakom čase. Samozrejme, že to nefunguje. Ľudský mozog jednoducho nemá rád, aby sa sústredil na viac ako jednu vec v jednom čase.

6. Minimalizujte svoje dlhy
Nadmerné zadĺženie výrazne zvyšuje stres, ktorý nepotrebujete.

Želáme veľa úspechov :)