Univerzita Palackého v Olomouci

Novodobé dejiny Univerzity Palackého sa nesú v znamení dynamického rozvoja. Univerzita má teraz osem fakúlt, čo je najvyšší počet v jej histórii: cyrilometodskej teologickú fakultu, Lekársku fakultu, Filozofickú fakultu, Prírodovedeckú fakultu, Pedagogickú fakultu, Fakultu telesnej kultúry, Právnickú fakultu a Fakultu zdravotníckych vied. Počet študentov sa vyšplhal až k číslu 23 000. Prebieha intenzívne výstavba nových budov, inštaluje sa moderné zariadenie do laboratórií aj učební a funguje intenzívna spolupráca s univerzitami po celom svete na poli vedeckých výskumov aj pri výmene študentov. Vznikajú nové výskumné centrá a dochádza k stále intenzívnejšiemu prepájanie vedeckého výskumu s praxou.

Vďaka finančnej podpore z Európskej únie olomouckej vysokej učenia buduje od roku 2011 päť vedeckovýskumných areálov (projekty Centrum regiónu Haná pre biotechnologický a poľnohospodársky výskum, Regionálne centrum pokročilých technológií a materiálov, Výskumno vzdelávacie areál PdF UP v Košiciach, Rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj na LF UP, biomedicína pre regionálny rozvoj a ľudské zdroje). Na konci roku 2012 potom boli posledne dva menované objekty stavebne ukončené. Za európskej podpory vzniká tiež Pevnosť poznania ako interaktívne návštevnícke centrum, ktoré chce zábavnou formou prilákať najmä deti a mládež k prírodovedným a spoločenským náukám.

Vedci univerzity z najrôznejších odborov, ale aj študenti získavajú každým rokom mnohé prestížne ocenenie za vedeckú činnosť. Univerzita je tiež partnerom alebo organizátorom množstva kultúrnych podujatí, prestíž si získali najmä filmové festivaly Academia Film Olomouc a Prehliadka animovaného filmu. Intenzívne čerpanie prostriedkov EÚ sľubuje, že aj v ďalších rokoch bude rozvoj univerzity úspešne pokračovať.
Web www.upol.cz