České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Prahe patrí k najväčším a najstarším technickým univerzitám v Európe. Bolo založené z iniciatívy Jozefa Christiana Willenberga na základe reskriptu (zakladacej listiny) cisára Jozefa I. z 18. januára 1707.

V súčasnej dobe má ČVUT osem fakúlt (stavebné, strojné, elektrotechnické, jadrová a fyzikálno inžinierska, architektúry, dopravné, biomedicínskeho inžinierstva, informačných technológií) a študuje na ňom vyše 23 000 študentov.

Pre akademický rok 2015/16 ponúka ČVUT svojim študentom 117 študijných programov a v rámci nich 457 študijných odborov. ČVUT vychováva moderný odborníkmi, vedcov a manažérov so znalosťou cudzích jazykov, ktorí sú dynamickí, flexibilní a dokážu sa rýchlo prispôsobovať požiadavkám trhu.

V roku 2014 sa ČVUT umiestnilo v hodnotení QS World University Rankings, ktoré zahŕňa viac ako 3000 svetových univerzít, v skupine univerzít na 411. - 420. mieste. V oblasti "Civil and Structural Engineering" bolo ČVUT hodnotené na 51. - 100. mieste, v oblasti "Mechanical Engineering" na 101. - 150. mieste, v oblasti "Computer Science and Information Systems" a "Electrical Engineering" na 151. - 200. mieste, a rovnako tak aj v oblastiach "Mathematics" a "Physics and Astronomy".
Web www.cvut.cz